Search

Heniogród Zwierzęta dzikie

Heniogród

Kolorowe domki, w których mieszkają Owieczki- Zwierzęta Niewidzialne przez społeczeństwo. Na przykładzie obecnych w naszym ośrodku Zwierząt uczymy empatii i namawiamy na zmniejszenie ilości spożywanego mięsa, oraz uczymy empatii i równości gatunkowej. Wspólnie z Darczyńcami pokazujemy jak ogromną odpowiedzialnością jest sprawowanie opieki nad Zwierzętami Niewidzialnymi. Poznajemy Ich wyjątkowość, mądrość, chęć życia, miłość do ludzi i zachowania, które niczym nie odbiegają od domowych pupili. Uświadamiamy, uczymy, uwrażliwiamy.