Search

Pogotowie dla Niedźwiedzi Zwierzęta dzikie

Pogotowie dla Niedźwiedzi

Pogotowie dla Niedźwiedzi i Dzikich Zwierząt to pierwszy taki projekt w Polsce.
Celem jest stworzenie profesjonalnego zaplecza i wybiegu dla Niedźwiedzi brunatnych i innych dużych ssaków.

W Polsce nie ma miejsca, w którym mogłyby być leczone i rehabilitowane Niedźwiedzie oraz duże ssaki w celu przywrócenia ich do natury. Ośrodek jako nieliczna taka placówka w Europie byłby w stanie przyjmować te dzikie Zwierzęta i pomagać im w tym, aby nie były „atrakcją” w ogrodzie zoologicznym bez możliwości życia w zgodzie z ich naturą. Będzie to miejsce pomocy dzikim Zwierzętom jak i edukacji przyrodniczej w Polsce. Bezpieczny proces leczenia i rehabilitacji to jedyna szansa na wolność.