Search

Zwierzę taki sam pacjent jak człowiek Zwierzęta dzikie

Zwierzę taki sam pacjent jak człowiek

Kampania ma celu uświadamianie społeczeństwu, że Zwierzęta czują tak jak ludzie. Zwierzęta chorują, mają alergie, nowotwory, złamania, kontuzje, katar. Za pomocą filmów video nagrywanych w gabinetach lecznicy ADA pokazujemy proces leczenia, rehabilitacji i dochodzenia do zdrowia naszych podopiecznych. Uświadamiamy na kanwie historii poszczególnych podopiecznych jak istotną role (często na wagę życia) odgrywa profesjonalny proces leczenia. Zabiegi ratujące życie, badania rezonansem, tomografem, okulistyka, ortezy, wózki inwalidzkie czy rehabilitacja na bieżni wodnej. Często też wyjazdy do klinik w celu konsultacji danego przypadku. Bez profesjonalnej opieki weterynaryjnej, bez wykwalifikowanej kadry i sprzętu, opieki 24h/7 dni w tygodniu, leków etc. powrót do zdrowia nie jest możliwy. Kampania została szeroko rozpowszechniona w mediach: TV, Radio, Prasa, Serwisy Internetowe.