Search

Pogotowie dla Dzikich Zwierząt Zwierzęta dzikie

Pogotowie dla Dzikich Zwierząt

Celem jest stworzenie profesjonalnego zaplecza i wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych i innych dużych ssaków. W Polsce nie ma miejsca, w którym mogłyby być leczone i rehabilitowane niedźwiedzie oraz duże ssaki w celu przywrócenia ich do natury. Ośrodek jako nieliczna taka placówka w Europie byłby w stanie przyjmować te dzikie Zwierzęta i pomagać im w tym, aby nie były „atrakcją” w ogrodzie zoologicznym bez możliwości życia w zgodzie z ich naturą. Będzie to miejsce pomocy dzikim Zwierzętom jak i edukacji przyrodniczej w Polsce.