Search

Zwierzęta Niewidzialne Zwierzęta dzikie

Zwierzęta Niewidzialne

Kampania, która dotyczy Zwierząt tzw. Hodowlanych/Gospodarskich. Kaczki, Kury, Owce, Kozy, etc. Pokazywane są w naturalnym środowisku jako wolne i samodzielne. Dlaczego Niewidzialne? Ponieważ Ich życie nie interesuje większości konsumenckiego społeczeństwa. Kupując towar, a tak naprawdę oddane dla tego produktu życie, nie wiemy nic o losie tych, którzy to życie dla nas poświęciły. Nie widzimy Ich cierpienia, nie chcemy widzieć warunków w jakich żyją, braku szacunku, przemocy jaką od urodzenia doświadczają. Na przykładzie obecnych w naszym ośrodku Zwierząt uczymy empatii i namawiamy na zmniejszenie ilości spożywanego mięsa, oraz uczymy empatii i równości gatunkowej. Wspólnie z darczyńcami pokazujemy jak ogromną odpowiedzialnością jest sprawowanie opieki nad Zwierzętami Niewidzialnymi. Poznajemy Ich wyjątkowość, mądrość, chęć życia, miłość do ludzi i zachowania, które niczym nie odbiegają od domowych pupili. Uświadamiamy, uczymy, uwrażliwiamy. Kampania została szeroko rozpowszechniona w mediach: TV, Radio, Prasa, Serwisy Internetowe.