Search

Prześladowane Zwierzęta Zwierzęta dzikie

Prześladowane Zwierzęta

Kampania ma na celu ukazać nienawiść społeczeństwa do wybranych gatunków Zwierząt. Obecnie na fali tej niezrozumiałej nagonki klasują się Dziki, Wilki, Lisy, Bobry, Kuny. Pokazując relacje z walki o życie tych Zwierząt. Ukazując Ich wrażliwość i wyjątkowość oraz ważną rolę /misję jaką pełnią na naszej planecie, uczymy społeczeństwo szacunku i odkłamujemy nieprawdziwe często informacje dotyczące i mocno krzywdzące te Zwierzęta. Kampania została szeroko rozpowszechniona w mediach: TV, Radio, Prasa, Serwisy Internetowe.