Search

Nierówne Zwierzęta Zwierzęta dzikie

Nierówne Zwierzęta

Kampania ma celu pokazać nierówny stosunek ludzi do poszczególnych gatunków Zwierząt. Podział, segregacja na lubiane, nielubiane, domowe i niedomowe. Uświadamiamy że wszystkie gatunki łącznie z gatunkiem ludzkim czują tak samo, mają swoje misje na planecie, chcą żyć, chcą być kochane i mają do tego prawo.