Search

Wakacje spędzaj etycznie Zwierzęta dzikie

Wakacje spędzaj etycznie

Nie wspieraj swoimi pieniędzmi wykorzystywania Zwierząt

Kampania, która ma na celu uświadamianie społeczeństwu, że Zwierzęta często stają się atrakcją turystyczną, tzn. padają ofiarą biznesu wakacyjnego. W cyklu kampanii przedstawione i opisane są kulisy takich biznesów i skutki jakie niosą dla Zwierząt. Kampania podkreśla również, że zakupione towary w postaci pamiątek z wycieczek, które są związane z okrucieństwem wobec Zwierząt, to wspieranie przemysłu okrucieństwa. Przykładowe nazwy kampanii w infografikach – Nie dla Papugarni, Nie dla Rodeo, Nie dla Delfinarium, Nie dla Motylarni, Nie dla Cyrku ze Zwierzętami, Nie dla Królikarni, Nie dla Powozów Konnych. Kampania została wykorzystana w serwisach pro-zwierzęcych.